Teolliset
symbioosit
Jätevirroista liiketoimintaa!

Teolliset Symbioosit – Jätevirroista liiketoimintaa

Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on Motiva Oy:n hallinnoima yhteistyöhön perustuva toimintamalli.

Siinä pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

Teolliset Symbioosit malli on käytössä Suomessa jo 14 maakunnan alueella ja niistä mukana on 623 yritystä ja 4734 resurssia ympäri Suomen. Malli on käytössä nyt myös Pohjois-Savossa.

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä elinkaariklinikka-toimintamalli on yritysten ympäristövaikutusten arviointiin kehitetty, elinkaariarviointiin pohjautuva työkalu. Toimintamallin avulla voidaan arvioida yritysten tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia. Elinkaariklinikan tuloksia voidaan hyödyntää yritysten tuotekehittelyssä ja tuloksien avulla voidaan parantaa resurssitehokkuutta, jätehuoltoa ja kierrätystä, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, minimoida kuljetusmatkoja ja löytää entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita.  Pohjois-Savossa elinkaariklinikkaa kehitetään edelleen tarjoamaan yrityksille tietoa ympäristövaikutusten ohella myös kiertotalouden toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista konkreettisina euroina.

Hanke tarjoaa yrityksille apua tuotannon sivu- ja jätevirtojen tarkasteluun sekä uusien liiketoimintamallien löytämiseen koko Pohjois-Savon alueella.

Hankkeessa järjestettävät teollisten symbioosien työpajat ovat maksullisia (noin 100€/ osallistuja).

Työpajoissa käydään läpi yritysten sivu- ja jätevirrat sekä tarjonnan että vastaanoton näkökulmasta. Työpajojen jälkeen asiantuntijamme etsivät yrityksenne sivuvirroille ja/tai jätevirroille mahdollisia uusia hyödyntäjiä, uusia käyttömuotoja ja uusia innovaatioita tuotekehityksen puolelle. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa materiaalien jalostusarvoa ja aikaansaada uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita.

Lisäksi hankkeemme tarjoaa pohjois-savolaisille yrityksille mahdollisuuden tarkastella tuotantoa yksinkertaistetulla elinkaarimallilla ja löytää sitä kautta taloudellista hyötyä resurssitehokkaista ja ympäristöystävällisistä muutoksista toiminnassa (yrityksille maksuton).

Navitas Kehitys Oy on yhteistyössä Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n, Savonia – Ammattikorkeakoulun, Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE), Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n sekä Kuopion kaupungin kanssa käynnistänyt ”Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli - Y analyysi Pohjois-Savo” -kehittämishankkeen. Hankkeen toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Savon. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2017–31.5.2019 ja hanketta rahoittaa edellä mainittujen toteuttajien lisäksi ELY-keskus (EAKR).

Tule mukaan hyödyntämään asiantuntijoidemme apua!