Materiaalit
Päivitetty: Opiskelijoiden tekemä materiaalivirtaselivitys yritykselle ja valmistunut opinnäytetyö

 

 

Info- ja koulutuspäivien materiaalit

Rakennusjätteistä kohti kierrätysmateriaaleja 28.3.2019 Kuopio

Päivä aloitettiin Morning Learning Cafélla, jossa seminaarivieraat saivat vapaasti kiertää kahvipöydissä ja keskustella seitsemästä eri rakennusjätteiden hyötykäyttöön ja kiertotalouteen liittyvästä aiheesta. Keskusteluissa esiintulleet asiat, ideat ja kommentit kirjattiin pöytäliinoihin. Kahvipöytien kommenteista tehtiin tiivis graafinen kooste ja laajempi kooste, jossa on jäsenneltynä kaikki liinoihin kirjoitetut kommentit ja ideat.

Seminaarin esitykset:

Ympäristöministeriö: Kiertotalous rakentamisen ohjeistuksessa, Eeva Huttunen

Jätekukko Oy: Rakennusjätteiden lajittelu hyötykäyttöä varten, Pekka Hyvärinen

Fortum Waste Solutions Oy: Rakennusjätteiden kierrätys ja hyödyntäminen, Juha Hämäläinen

Puhas Oy: Rakennusjätteiden lajittelun haasteet ja käytäntöjen kehittäminen, Matti Mikkelä

Lassila & Tikanoja Oyj: Kierrättäminen työmailla, Joonatan Sirviö

Rakennusteollisuus ry: Uusiomateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa – esteet ja mahdollisuudet, Anne Kaiser (Saint-Gobain Finland Oy)

Kuopion kaupunki: Betonimurskeen käyttö infrarakentamisessa – prosessi ja taloudellisuus, Ville Juntto

Saint-Gobain Finland Oy: Kierrätys ja kiertotalous rakennusmateriaalien toimittajan näkökulmasta, Anne Kaiser

Oulun yliopisto: Mineraalivillajätteestä geopolymeerejä – korvaako betonin?, Juho Yliniemi

Netlet Oy Ab: Raksanouto ja Rakennusoutlet jatkavat kovaa vauhtia rakentamisen kiertotalouden edistäjinä, Tomi Lehtinen

Savon koulutuskuntayhtymä: Ekokompassilla kestävä suunta - ympäristövastuullisuus kilpailueduksi, Kati Lundgren (Sakky)

 

Muovin hyödyntäminen ja kierrättäminen yrityksissä RoadShow Pohjois-Savossa 21.-22.11.2018


Kuopiossa, Iisalmessa, Suonenjoella ja Varkaudessa pidettyjen tilaisuuksien materiaalit

Sitra: Materiaalien kiertotalous ja sen liiketoimintamahdollisuudet, Riitta Silvennoinen
SYKE:
Muovi osana kiertotaloutta, Sari Kauppi
VTT:
Teknologiat yrityksille muovin hyödyntämiseen, Tommi Vuorinen
4h-yhdistys:
Kierrätettävät maatalouden muovit, Liisa Raatikainen
Suomen Uusiomuovi Oy:
Muovin materiaalihyödyntämisen mahdollisuudet, Vesa Soini
Muovipoli Oy:
Muovin kierrätyksen pullonkaulat, Sauli Eerola
Fortum Waste Solution:
Muovin kierrätyspalvelut yrityksille, Viivi Leiviskä
Fortum Waste Solution:
Muovin kierrätyspalvelut yrityksille, Antti Anhava

_______________________________________________

Prosessi- ja jätevesien käsittely 23.10.2018 Varkaus

Asiantuntijat kertovat prosessiveteen, jäteveteen sekä muihin prosessissa syntyviin vesiin liittyvistä tekniikoista ja sovelluksista. Puheenvuoroissa keskitytään niihin vesiasioihin, joista osallistuvat yritykset haluavat kuulla. Iltapäivällä keskitytään osallistuvien yritysten vesiesimerkkeihin ja etsitään ratkaisuja ja ratkaisumalleja niihin.

OHJELMA
Tilaisuuden avaus ja aamukahvit
Asiantuntijoiden puheenvuoroja (kaikki esitykset samassa pdf-tiedostossa):
- Haitta- ja arvoaineiden talteenotto jätevedestä, Mona Arnold, VTT
- Rasvojen ja proteiinien erottelu jätevedestä, Antti Grönroos, VTT
- Prosessivesien käsittely, Antti Grönroos, VTT
- Sivuvirrat hyötykäyttöön, Mona Arnold, VTT
Lonastauko
YritysCaset ja ratkaisumallit työpaja (esimerkki Valmet):
Työpajassa etsitään konkreettisia malleja ja menetelmiä yritysten ja tuotantolaitosten synnyttämien sivuvirtojen hyödyntämiseen ja synergioiden löytymiseen.
Tilaisuus päättyy

__________________________________________________________________

Yrityksesi sivuvirroista biokaasua ja lannoitetta 12.4.2018, klo 9-12 Varkaus

Tilaisuudessa pureudutaan puupohjaisiin ja ravinteikkaiden sivuvirtojen mahdollisuuteen biokaasun tuotannossa ja lannoitebisneksessä. Ajatuksena on yhdistää sivuvirroista biokaasun tuotanto ja lannoite/ maanparannusaineen tuotanto. Olisiko sinun yrityksesi sivuvirroissa mahdollisuuksia lannoitteen raaka-aineeksi tai biokaasun tuotantoon? Asiantuntijat kertovat!

Ohjelma:

Gasum Oy, Jussi Rinttilä: Biokaasu liiketoimintana ja biokaasun näkymät Pohjois-Savossa
Savonia AMK, Petteri Heino: puupohjaiset sivujakeet ja niiden hyötykäyttö
Ecolan Oy, Martti Hintikka: Kannattava ekolannoitebisnes
EVIRA, Tarja Alainen: lannoitelainsäädäntöä
Itä-Suomen yliopisto, Mikko Selenius ja Olavi Raatikainen: Pyrolyysitekniikalla sivuvirroista lannoitehiiltä
BioGTS Oy Joona Luomala: Biokaasun tuotannon tekniikat
Lyhyt yhteenveto
Heikki Kamppuri, lyhyt johdatus työpajatyöskentelyyn ja lyhyt työpaja yritysten sivuvirroista ja mahdollisuuksista

________________________________________________

Pohjois-Savon rakentamisen kiertotalouspäivä - rakennustyömaan jätehuollon kehittäminen 14.3.2018 klo 9-15, Kuopio


Savonia-ammattikorkeakoulu/Teolliset symbioosit -hanke järjesti yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa rakentamisen kiertotalouspäivän, jossa esiteltiin työmaalajittelun hyötyjä rakentajalle, rakennuttajalle ja kunnalle sekä hyviä käytäntöjä työmaan jätehuoltoon. Tilaisuuteen kuuluvassa työpajassa pohdittiin kriittisiä tekijöitä onnistuneelle työmaan jätehuollolle.

Työmaapäälliköt ja -insinöörit, urakoitsijat, rakennuttajat, viranomaiset, jätehuoltoyhtiöt, kuljetusyritykset ja muut aiheesta kiinnostuneet olivat tervetulleita ideoimaan kehittämistoimia, joilla rakennusjätteiden kierrätysastetta saataisiin nostettua kohti EU:n asettamaa 70 prosentinkierrätystavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Tilaisuuteen osallistui noin 50 aiheesta kiinnostunutta ja puheenvuorot, keskustelut sekä työpajat olivat erittäin antoisia osallistujien mielestä.

Ohjelma

9:00 Tervetuloa – Hankevastaava Ari Jääskeläinen ja Tutkimuspäällikkö Eero Antikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu
9:05 Rakennusjäte on kiertotalouden arvokasta raaka-ainetta - Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus ry
9:25 Kiertotalouden mahdollisuudet infrarakentamisessa, esimerkkejä eri alueilta - Ympäristöpäällikkö Juha Laurila, INFRA ry

Rakentamisen materiaalitehokkuus paranee – esimerkkejä toimivasta jätteen lajittelusta käytännössä
9:45 Rakennusjätteiden syntypaikkalajittelun kehittäminen – Projektipäällikkö Matti Mikkelä, Puhas Oy
10:05 Case Pohjola Sairaala – Työpäällikkö Mika Kaskela, YIT Rakennus Oy

10:25 tauko

10:35 Rakennusoutletin avulla muutetaan ylijäämät rahaksi ja pois työmaiden jätelavoilta – Perustaja Tomi Lehtinen, Rakennusoutlet.com
10:55 Loop Rocks – ylijäämämassat hyötykäyttöön - Liiketoiminnan kestävän kehityksen johtaja Jukka Viitanen, NCC Group (PowerPoint)
11:15 Toimiva lajittelu purkutyössä – Purkumerkki Oy (PowerPoint)
11:35 Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa ja rakennusjätteiden hyödyntäminen - Käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen, Jätekukko Oy
11:55 Kuopion kaupungin näkökulma rakennusjätteiden käsittelyyn - Ympäristönsuojelutarkastaja Tuula-Anneli Kinnunen ja Projektivastaava Minna Kuuluvainen, Kuopion kaupunki
12:15 Työpajan alustus – Lehtori Antti Kolari, Savonia-ammattikorkeakoulu

12:30 Tauko
12:50 Työpajat
14:10 Työpajojen purku ja jatkosta sopiminen
15:00 Tilaisuus päättyy
Työpajojen tulokset:

Ryhmän 1 koontitaulukko

Ryhmän 2 koontitaulukko

Ryhmän 3 koontitaulukko 

 

Muu materiaali

Esimerkki yrityksille tehdyistä materiaalivirtaselvityksistä

Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelijat tekivät usealle hankkeessa mukana olleelle yritykselle materiaalivirtaselvityksen. Iso-Kallan Panimolle tehty raportti on hyvä esimerkki tällaisesta työstä.

Kiitos kaikille opiskelijoille työpanoksesta ja yrityksille mielenkiintoisista harjoitustyöaiheista!

Rakennusalan opinnäytetyö on valmis

Mikko Lindbergin opinnäytetyö "Uudisrakennuskohteiden rakennusjätteiden syntypaikkalajittelun ja käsittelyketjun selvitys Kuopiossa" valmistui toukokuussa 2019. Opinnäytetyön aihe sai alkunsa Teolliset symbioosit -hankkeen tiimoilta ja työntilaajana oli Rakennusteollisuus ry. Kiitos Mikolle hyvin tehdystä selvitystyöstä ja työpanoksesta hankkeelle! Kiitämme myös Kimmo Anttosta (RT) yhteistyöstä hankkeen aikana!

Kiertotalouden hanke- ja opetusyhteistyötä Savonialla

Pohjois-Savon Teolliset symbioosit -hanke ja Sitran #Kiertotalous-hanke järjestivät yhteistyössä kiertotalouden innovaatioleirin Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille 1.-2.11.2018. Innovaatioleirin tavoitteena oli saada monialaiset ja eri vuosikursseilta koostetut kuuden hengen opiskelijaryhmät ideoimaan 24 tunnin aikana uusia hyötykäyttömahdollisuuksia alueen yrityksissä muodostuville materiaalisivuvirroille. Leiri aloitettiin "Pohjois-Savon sivuvirroissa on ideaa” -seminaarilla, jossa kolme Teolliset symbioosit –hankkeessa mukana olevaa yritystä esittelivät heillä syntyviä materiaalisivuvirtoja ja haastoivat opiskelijat ideoimaan sivuvirroille uusia käyttökelpoisia hyödyntämismahdollisuuksia.

Kiertotalous ei ole pelkää materiaalien kiertoa, vaan myös tiedot ja taidot kiertävät.

Lue lisää kiertotalousleiristä Savonian blogista.


Valmiit LCA -raportit

Suomen ympäristökeskus toteutti hankkeen aikana 11 kevennettyä elinkaariarviointia tuotteesta tai tuotantoprosessista. Elinkaariklinikan tuloksia yritykset voidaan hyödyntää tuotekehityksen tukena ja yrittäjä saa tietoa tuotteensa tai palvelunsa ilmastovaikutusten vähentämisestä kustannustehokkaasti. Alla on neljän yrityksen elinkaariklinikkaraportti esitetty heidän luvallaan. Lisätietoja LCA -klinikoiden toteuttamisesta löytyy SYKE:n sivuilta.

Elinkaariklinikkaraportti Rakennus- ja restaurointiliike Lapiomies Oy

Elinkaariklinikkaraportti Iso-Kallan Panimo

Elinkaariklinikka Suomen Perinnehirsi Ky

Elinkaariklinikka Kuopion Woodi Oy


Navitas Aamukahvit -ympäristövastuullisuus 29.5.2018

Aamukahvien aiheena oli ympäristövastuullisuus. Mitä hyötyö yritykselle on ympäristövastuullisuudesta ja mitä se maksaa. Esittelussä maksuttomat elinkaariklinikat sekä Ekokompassi ympäristöjärjestelmä.

 

Elinkaariklinikat Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus

Ekokompassi ympäristöjärjestelmä Anu Salo, Savon koulutuskuntayhtymä


Riikinvoiman toiminta-alueen kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden materiaali- ja logistiikkaselvitys