Jäteyhteistyö
Riikinvoiman Oy:n toiminta-alueen Materiaalivirrat ja -logistiikan selvittäminen on osa Teolliset symbioosit hanketta.

Hankkeen tässä osassa selvitetään, mitä materiaaleja ja kuinka paljon jätehuollon toimijoille kertyy.

Tarkoituksena on selvittää myös jätehuollon toimijoiden mahdollinen erikoistumisen tarve ja mahdollisuus, materiaalivirtojen logistiikka ja sen kehittämistarve sekä jätehuollon toimijoiden nopean aikataulun kehittämistarpeet. Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden materiaali- ja logistiikkaselvitys löytyy tästä.

Jätelaitosten osalta haetaan uusia avauksia ja mahdollisuuksia erilaisten materiaalipankkien muodostamiseksi maakuntaan.

Nykyinen kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden toimintamalli tarkoittaa materiaalien jakautumista hajalleen Itä-Suomen alueella eikä mahdollista tarvittavien käsittelytekniikoiden tuomia uusia mahdollisuuksia. Suuremmat materiaalivirrat yhdessä paikassa mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen. Materiaalien käsittely on usein kallista ja pienien materiaalivirtojen käsittely ja jalostus on usein kannattamatonta.

Jätelaitokset ovat suuren muutoksen edessä, jolloin tarvitaan uusia innovaatioita ja yhteistyötä uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi jätteestä materiaaliksi.

Jätehuollon yhteistyössä pyritään sopimaan Itä-Suomen (Riikinvoiman toiminta-alueen) jätehuoltotoimijoiden kesken, kuka jatkossa vastaisi eri materiaalijakeista osuudesta, niin että saavutettaisiin järkeviä kokonaisuuksia ja löytyisi kannattavan toiminnan edellytyksiä.

Hankkeessa tarkastellaan myös käytössä olevien ja uusien tuotantoalueiden materiaalitehokkuuden kehittämistä.

kartta-2.png