Elinkaari-
klinikka
Suomen ympäristökeskuksen kehittämä elinkaariklinikka on työkalu, jonka avulla voidaan arvioida yritysten tuotteiden ja palveluiden ilmastovaikutuksia.

Yrittäjä: tehosta toimintaasi elinkaarineuvonnan avulla – ilmaiseksi!

Elinkaariklinikan tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen tuotekehityksen tukena ja yrittäjä saa tietoa tuotteensa tai palvelunsa ilmastovaikutusten vähentämisestä kustannustehokkaasti.

Kehittämishankkeen aikana (2017–2019) toteutetaan elinkaariklinikoita Pohjois-Savon alueella toimiville yrityksille ja kehitetään toimintamallia tarjoamaan yrityksille tietoa myös kiertotalouden toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Hyödyt yritykselle:

  • Saatte selville oman tuotteenne tai palvelunne tuotannosta aiheutuvat keskeiset ilmastovaikutukset.
  • Etsimme yhdessä keinoja toimintanne kehittämiseen (esim. resurssi- ja energiatehokkuuden parantaminen, eri prosessivaihtoehtojen testaaminen), ja ilmastovaikutusten pienentäminen sekä selvitämme näiden toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia.
  • Toimintamallin kehittämiseen kuuluva elinkaarineuvonta on yrityksille maksutonta. Ajantarve yrityksen osalta on yhteensä noin 1–2 työpäivää yhdessä sovittavan aikataulun puitteissa.

Ota yhteyttä ja varmista arviointi yrityksellesi!

Erikoistutkija Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus: 050 461 6269, johanna.niemisto@ymparisto.fi